صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اینوتک آشنا در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت
1396/07/17
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری سهم آشنا
متولی
موسسه حسابرسی بهمند
حسابرس
مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس 
اشخاص کلیدی و اعضای کمیته سرمایه گذاری
رضا  زرنوخی
سید روح الله میرامینی
مهدی دیلم صالحی
شهریار شهمیری
فریدون مهبودی
روح الله ابوجعفری
سید سروس قاضی نوری
اطلاعات سرمایه‌ای صندوق
خالص ارزش دارایی های صندوق
58,547,317,620
تعداد واحد های سرمایه گذاری
100,000