فراخوان

فراخوان
از گروه‌های علاقمند به جذب سرمایه جهت توسعه کسب‌و کار خود دعوت می‌شود خلاصه معرفی ایده و طرح خود را بارگذاری نمایند. در صورت تصویب اولیه طرح در کمیته سرمایه‌گذاری، هماهنگی‌های لازم جهت مذاکرات آتی انجام خواهد گرفت.
دریافت خلاصه
فایل ارائه
ارسال