فراخوان سرمایه گذاری

 • 30 اردیبهشت 1399
 • نویسنده: iavc user
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

از کلیه واحدداران محترم صندوق سرمایه گذاری جسورانه ایده نوتک آشنا درخواست می شود نسبت به پرداخت مبلغ سرمایه گذاری متعهد شده تا مبلغ 55% سرمایه صندوق اقدام فرمایند.

گزارش پرتفوی صندوق ایده نوتک آشنا منتهی به 98.11.30

 • 7 اسفند 1398
 • نویسنده: iavc user
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش پرتفوی صندوق ایده نوتک آشنا منتهی به 98.10.30

 • 10 بهمن 1398
 • نویسنده: iavc user
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

 • 28 دی 1398
 • نویسنده: iavc user
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1397/12/29 (اصلاحیه)

 • 28 دی 1398
 • نویسنده: iavc user
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
RSS
123456789