فراخوان سرمایه گذاری

iavc user 0 0 رتبه مطلب: بدون رتبه

از کلیه واحدداران محترم صندوق سرمایه گذاری جسورانه ایده نوتک آشنا درخواست می شود نسبت به پرداخت مبلغ سرمایه گذاری متعهد شده تا مبلغ 55% سرمایه صندوق اقدام فرمایند.

RSS
123456789